Chuyển đổi điện áp 110v-220v-380v-500v sang 4-20mA, 0-10v