DMCA.com Protection Status

Từ thông là gì

Từ thông là gì

Từ thông là phép đo tổng từ trường đi qua một khu vực nhất định. Nó là một công cụ hữu ích để giúp mô tả tác động của lực từ trường lên một thứ gì đó chiếm một khu vực nhất định. Phép đo từ thông gắn liền với khu vực cụ thể đã chọn. Chúng ta có thể chọn làm cho khu vực có kích thước bất kỳ mà chúng ta muốn và định hướng nó theo bất kỳ cách nào so với từ trường.
Nếu chúng ta sử dụng hình ảnh đường sức của từ trường thì mọi đường sức đi qua khu vực đã cho đều đóng góp một số từ thông. Góc mà đường trường cắt khu vực cũng rất quan trọng. Một đường sức đi qua ở một góc liếc sẽ chỉ đóng góp một thành phần nhỏ của trường vào từ thông. Khi tính toán từ thông, chúng tôi chỉ bao gồm thành phần của vectơ từ trường là pháp tuyến đối với khu vực thử nghiệm của chúng tôi.
Nếu chúng ta chọn một mặt phẳng đơn giản có diện tích. Một là khu vực thử nghiệm của chúng tôi và có một góc θ giữa pháp tuyến với bề mặt và vectơ từ trường (độ lớn B) thì từ thông là Φ=Acosθ
Trong trường hợp bề mặt vuông góc với trường thì góc bằng không và từ thông đơn giản là BA. Hình 1 cho thấy một ví dụ về một khu vực thử nghiệm phẳng ở hai góc khác nhau với từ trường và từ thông thu được.
Lưu ý : Bài viết chia sẻ thông tin, bên mình không kinh doanh mặt hàng này, vui lòng không gọi điện, zalo hỏi hàng ! Xin cảm ơn
Từ thông là gì
Hình 1: Từ thông qua các khu vực nhất định (màu xanh lam) định hướng theo một góc (trái) và pháp tuyến đối với (phải) từ trường.

Làm thế nào để đo từ thông?

Đơn vị SI của từ thông là Weber (được đặt theo tên của nhà vật lý người Đức và nhà đồng phát minh ra máy điện báo Wilhelm Weber ) . Và đơn vị này có ký hiệu là

Bởi vì từ thông chỉ là một cách biểu diễn từ trường trong một khu vực nhất định. Nó có thể được đo bằng từ kế giống như cách của từ trường. Ví dụ: giả sử một đầu dò từ kế nhỏ được di chuyển xung quanh (không quay) bên trong , bình phương khu vực gần một tấm vật liệu từ tính lớn và cho biết số đọc liên tục của . Từ thông qua khu vực khi đó là (5.10‾³T).(0.5_m²)=0.0025Wb

Một thuật ngữ liên quan mà bạn có thể bắt gặp là mật độ từ thông. Điều này được đo bằng Wb/m². Bởi vì chúng ta đang phân chia thông lượng theo khu vực. Chúng ta cũng có thể nêu trực tiếp các đơn vị của mật độ thông lượng trong Tesla. Trong thực tế, thuật ngữ mật độ từ thông thường được sử dụng đồng nghĩa với độ lớn của từ trường. (từ thông là gì)

Định luật Faraday

Khi một cuộn dây chuyển động trong từ trường; một điện áp được tạo ra phụ thuộc vào từ thông qua diện tích của cuộn dây. Điều này được mô tả bởi định luật Faraday. Và được khám phá trong bài viết của chúng tôi về định luật Faraday. Động cơ điện và máy phát điện áp dụng định luật Faraday; cho các cuộn dây quay trong từ trường như được mô tả trong bên dưới. Trong ví dụ này, từ thông thay đổi khi cuộn dây quay. Việc mô tả từ thông cho phép các kỹ sư dễ dàng tính toán điện áp; do máy phát điện tạo ra ngay cả khi từ trường phức tạp.
Định luật Faraday

Mặc dù cho đến nay chúng ta chỉ quan tâm đến từ thông đo được; cho một khu vực thử nghiệm phẳng đơn giản. Nhưng chúng tôi có thể làm cho khu vực thử nghiệm của mình; trở thành một bề mặt có hình dạng bất kỳ mà chúng tôi thích. Trên thực tế, chúng ta có thể sử dụng một bề mặt khép kín. Chẳng hạn như một hình cầu bao quanh một vùng quan tâm. Các bề mặt đóng đặc biệt thú vị đối với các nhà vật lý; vì định luật Gauss cho từ tính. Vì nam châm luôn có hai cực nên không có khả năng; (theo như chúng ta biết) rằng có một đơn cực từ bên trong một bề mặt kín. Điều này có nghĩa là từ thông thuần qua một bề mặt kín. Như vậy luôn bằng không và do đó tất cả các đường sức từ; đi vào bề mặt đóng đó chính xác là cân bằng bởi các đường sức đi ra.. Thực tế này rất hữu ích cho việc đơn giản hóa các vấn đề về từ trường.

Bài viết tham khảo : Gateway là gì